Zde zveřejňujeme dosavadní korespondenci a písemné materiály týkající se našeho tématu a sdružení.